Budżet Studencki PWSZ w Elblągu

Studencie/studentko, masz pomysł na ciekawą inicjatywę? To właśnie ten moment, kiedy możesz otwarcie powiedzieć o swoich pomysłach/potrzebach na polepszenie atmosfery studiowania. Twoja propozycja może zostać zrealizowana.

Budżet Studencki PWSZ w Elblągu

CO TO JEST BUDŻET STUDENCKI PWSZ W ELBLĄGU?

Budżet Studencki to wydzielona w danym roku kalendarzowym część funduszy Uczelni przeznaczona na realizację pomysłów zgłaszanych przez studentów PWSZ w Elblągu. Dzięki temu studenci wspólnie decydują o tym, co jest im najbardziej potrzebne podczas studiowania.

Każdy student PWSZ w Elblągu, który nie jest członkiem Komisji ds. Budżetu Studenckiego może złożyć swoje pomysły do Budżetu Studenckiego.
W 2021 roku na ten cel Rektor Uczelni przeznaczył 20 tysięcy złotych.

Szczegółowe zasady dotyczące Budżetu Studenckiego zostały określone w Regulaminie.

POZNAJ LISTĘ ZAOPINIOWANYCH PROJEKTÓW

18 projektów zgłoszonych zostało do tegorocznej edycji Budżetu Studenckiego PWSZ w Elblągu. Wszystkie projekty zostały sprawdzone pod kątem formalnym i możliwym do realizacji. Niektóre projekty były zdublowane i zostały połączone w jeden.

Do 11 czerwca autorzy projektów zaopiniowanych negatywnie mogą złożyć pisemne odwołanie od decyzji komisji ds. Budżetu Studenckiego. Poznaj listę złożonych projektów

WYŁONIENIE ZWYCIĘSKICH PROPOZYCJI

Zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane propozycje zostaną poddane pod głosowanie, które rozpocznie się 15 czerwca 2021 i potrwa do 20 czerwca 2021.

W głosowaniu mogą wziąć udział studenci i pracownicy PWSZ w Elblągu.

Budżet Studencki PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry